Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені Р.К.Рапія Охтирської міської ради Сумської області - навчальний заклад, який забезпечує виховання й розвиток дітей, дає теоретичну й загальнокультурну підготовку, створює сприятливі умови для становлення громадянина з високим інтелектуальним потенціалом, високими моральними якостями, реалізує особистісно зорієнтований підхід до навчання й виховання учнів через оновлення змісту освіти та упровадження інноваційних технологій на всіх ступенях навчання.

Сьогодні ОЗОШ І-ІІІ ступенів №5 імені Р.К.Рапія це:

  • школа І ступеня: 13 класів (4 класи навчаються за експериментальною програмою «Росток»);
  • школа ІІ ступеня: 14 класів;
  • школа ІІІІ ступеня: 4 класи.

Школа пропонує можливість обрати один із наступних профілів:

  • філологічний (іноземна філологія, українська філологія);
  • історичний;
  • інформаційно-технологічний;
  • правовий;
  • спортивний.

Педагогічний колектив - 61 учитель, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 2 логопеда, 2 бібліотекаря.