Ефективним інноваційним засобом популяризації літератури, виховання у дітей любові до читання, самостійності суджень, художнього смаку, інформаційної культури стало проведення в 2-4 класах літературного калейдоскопу “Казки Андерсена нас навчать жити, мир любити добро творити”.
При підготовці до цього заходу діти самостійно знайшли в Інтернеті портрет великого казкаря, змогли перевірити й закріпити знання про творчість Ганса Христіана Андерсена, розвинути навички самостійної пошукової роботи, вміння аналізувати прочитане.
На краще знання творчості казкаря змагалися три команди: «Чарівники», «Казкарі» і «Письменники». Діти показали дуже гарні знання казок письменника і відповіли на складні запитання:
  • у якій казці лелека розмовляв по-єгипетські;
  • що служило периною Дюймовочці;
  • скільки всього було олов’яних солдатиків та інші.
Під час проведення літературного калейдоскопу діти взяли участь у бліц-конкурсі, довідалися багато цікавих фактів з біографії письменника, представили вернісаж малюнків за мотивами його казок.
Упровадження сучасних активних інноваційних форм роботи створило умови для творчих контактів читачів, сприяло розвитку вмінь самостійно орієнтуватися в різних джерелах друкованої інформації, відіграло велику роль у формуванні читацьких інтересів дітей.

Пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань

Як відомо, інформаційна культура учнів формується шляхом популяризації бібліотечно–бібліографічних знань. Бібліотека проводить бібліотечні уроки згідно «Орієнтованих програм занять з основ бібліотечно–бібліографічних знань школярів». Вона складена з урахуванням вікових особливостей учнів, вимог шкільної програми, програми з позакласного читання й охоплює напрямки пропаганди бібліографічних знань. Нею передбачено поступове набування й поглиблення учнями знань про книгу й бібліотеку.
У пропаганді основ бібліотечно–бібліографічних знань використовуються найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, доповіді й повідомлення учнів, різні види змагань, роботи, що організовує школярів до самостійного дослідження, спонукає здобувати знання, робити «відкриття», щоб учень сам прийшов до висновку: жоден вид діяльності неможливий без постійного добування інформації, а це завжди пов’язане з пошуком, потребує використання спеціальних джерел.
На уроках «Довідкова література та шляхи її використання у процесі вивчення шкільної програми» учні 2-3-х класів помандрували у країну знань, а провідниками на цій дорозі для них були енциклопедії, словники, довідники – словом, уся та книжкова сімейка, що в бібліотеці зветься фондом довідкових видань.
Діти отримали загальні відомості про довідкову літературу, розкрили її значення в житті людини, навчитися користуватися словниками, довідниками, енциклопедіями, які допомогли їм проникнути у світ нового і цікавого.
Бібліотечні уроки в 3-5 класах «Художня і наукова популярна література, чим вони відрізняються, знайомство з науково-популярною літературою» ознайомили учнів з художньою та науково-популярною літературою, показали їх відмінності та особливості, сприяли її популяризації, розвивали читацькі інтереси школярів, збагатили інтелект, допомогли дітям знайти самовираження у творчому пошуку над конкурсними завданнями.