УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Ключовою фігурою школи був і залишається директор. Саме від його вміння привести в систему всі аспекти управління залежить результат роботи школи. Стиль керівництва школи визначається такими параметрами:

  • делегування керівником своїх повноважень;
  • участь підлеглих в ухваленні рішень;
  • інформованість підлеглих;
  • постійний самоаналіз власної управлінської діяльності;
  • розвиток управлінської культури.

Перша адміністрація школи

Перший директор школи – Полякова Людмила Олексіївна, 1940 року народження, навчалася в Курському державному педагогічному інституті, який закінчила в 1968 році. З 1969 по 1985 роки працювала вчителем біології школи №2, а з 1985 по 2007 роки – директором ОЗОШ І-ІІІ ступенів №5. У 1978 році їй було присвоєно звання «старший учитель», у 1985 році – «учитель – методист», «Заслужений учитель УРСР».

Л.О. Полякова багато років очолювала міське МО вчителів біології. Три скликання її обирали депутатом міської ради. Вона делегат І Всеукраїнського з’їзду вчителів незалежної України. Плодотворна, багатогранна суспільна й професійна робота – її обличчя. Досвід роботи Полякової Л.О. вивчався в місті, області, республіці.


Заступник директора з НВР Швачко Тамара Василівна народилася в 1937 році, закінчила Тюменський державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель математики та креслення. Більше 40 років Тамара Василівна віддала праці в школі. Вона проявляла високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, постійно працювала над своїм фаховим самовдосконаленням. Це творчий учитель, який впливав на душі дітей усіма гранями свого педагогічного фаху, плекав їх на засадах добра, формуючи творчі нахили, обдарування. Тамара Василівна була серед тих учителів, хто готував та відкривав школу №5. На посаді заступника директора з НВР була нагороджена Грамотою Міністерства освіти України, значком «Відмінник освіти України».


Заступник директора школи з НВР Фоттелер Лариса Іванівна народилася в 1931 році. Закінчила Оренбурзький педагогічний інститут за спеціальністю учитель географії. Ініціативність та цілеспрямованість, невпинна творчість, висока вимогливість до себе і оточуючих, інтелігентність, чарівність, увага до людей, чуйність – характерні риси її діяльності. Її любили, цінували й шанували колеги, учні, батьки, а також багато інших людей. Лариса Іванівна плідно працювала над створенням сприятливих умов повноцінного навчально – виховного процесу, гармонійного злиття навчання й виховання, забезпечувала реалізацію державної освітньої політики, створювала умови для творчого зростання педагогів та розвитку інтелектуальних творчих здібностей учнів.


Заступник директора з виховної роботи Блинова Лідія Костянтинівна працювала в школі з першого дня її існування. Енергійний, розумний керівник, користувалася авторитетом і любов’ю дітей. Організовувала й проводила багато заходів, що сприяли всебічному формуванню та вихованню підростаючого покоління. За її участю була створена агітбригада «Факел», яка займала призові місця в міських конкурсах. Лідія Костянтинівна була ініціатором закладення на території школи Алеї слави на честь партизанської групи «Сокіл» (13 героїв – 13 каштанів). Вклад Блинової Л.К. у виховну роботу школи був відзначений подяками.


Заступник директора з господарської частини Яценко Л.С. працювала в школі з 1985 по 2002 рік. Завдяки її зусиллям школа з першого дня функціонувала як гарно налагоджений механізм. Дітей завжди зустрічали прибрані рекреації, відремон- товані класи, пофарбовані майданчики.

Ця маленька жінка завжди турбувалася про дотримання порядку в школі. Привітна, добра, в будь – яку хвилину приходила на допомогу, з повагою ставилася до вчителів, дітей, батьків.