МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ШКОЛИ

Система методичної роботи спрямована на те, щоб навчити вчителя швидко адаптуватися в сучасних умовах, вчасно озброюватися новими професійними знаннями і вміннями, створювати умови для переходу на новий рівень професійної майстерності, вчити працювати по–новому.
Педагогічний колектив постійно використовує інноваційні технології в процесі навчання та виховання молоді. Але поряд з цим не відмовився і від традицій, які дають позитивний результат.
В організації методичної роботи перевага надається нетрадиційним методам, оскільки вони ґрунтуються на особистісно орієнтованій моделі підготовки й підвищення кваліфікації кожного педагога, якій властиві творчість, динамізм, різноманітність.
Останнім часом у практиці роботи школи використовувалися нові форми проведення педагогічних рад та методичних семінарів:
  • педрада – захист ідей;
  • педрада – конференція;
  • педрада – диспут;
  • педрада – ділова гра;
  • методичний семінар на основі творчих проблемних груп;
  • методичний семінар – дебати;
  • методичний семінар – тренінг.
Кожний методичний семінар та педагогічна рада – це співробітництво рівних, генератор й акумулятор ідей, колективний пошук, сходинка на вершину педагогічної майстерності, своєрідний індикатор позитивних і негативних процесів у житті школи.

Тренінг для молодих учителів